Hver bok i CLUE-serien har et filosofisk bakteppe. For å klare å løse gåtene må Cecilia, Leo og Une lære seg å tenke på samme måte som noen av verdens største filosfoer har tenkt før dem.

Sokrates

Salamandergåten

«Alt jeg vet er at jeg intet vet»

Sokrates, 470 – 399 f.Kr.

Les mer om Sokrates

AugustinMaltesergåten

«Hva er tid? Hvis ingen spør meg, vet jeg det. Men hvis noen spør meg, vet jeg det ikke.»

Augustin av Hippo, 354 – 430 e. Kr

Les mer om Augustin av Hippo

AristotelesUndervannsgåten

«Lykken finnes langs Den gylne middelvei.»

Aristoteles, 384–322 f. Kr

Les mer om Aristoteles

Søren KierkegaardGravrøvergåten

«Livet må leves forlengs, men forstås baklengs.»

Søren Kierkegaard

Les mer om Søren Kierkegaard

John Stuart MillLibertygåten

«Menneskene må få gjøre som de vil så lenge de ikke påfører andre skade.»

John Stuart Mill, 1806–1873

Les mer om John Stuart Mill

PlatonEsmeraldagåten

«Fornuften må herske!»

Platon 427 f.kr - 247 f.kr

Les mer om Platon

Rivertongåten

«Cogito, ergo sum; Jeg tenker, altså er jeg»

René Descartes, 1596–1650

Les mer om René Descartes

Hodeskallegåten

«Eureka; Jeg fant det!»

Arkimedes, 287 f.Kr. – 212 f.Kr.

 

Les mer om Arkimedes

Ulvehundgåten

«Panta rhei; Alt flyter»

Heraklit, 540 f.Kr. – 480 f.Kr.

 

Les mer om Heraklit

Sjøormgåten

«Alt er vann»

Thales, 624 f.Kr. – 547 f.Kr.

 

Les mer om Thales

Einsteingåten

«Alt er relativt»

Albert Einstein, 14. mars 1879 – 18. april 1955.

 

Les mer om Einstein

Pythagoras

«Alt er i tallene»

Pythagoras, ca. 580 f.Kr. – ca. 500 f.Kr.

 

Les mer om Pythagoras

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

«Minervas ugle flyr i skumringen»

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770– 1831

 

Les mer om Hegel