Alle tiders Augustin

«Hva er tid? Hvis ingen spør meg, vet jeg det. Men hvis noen spør meg, vet jeg det ikke.»

Hva er tid?

Det spørsmålet har fascinert filosofer og vitenskapsmenn i tusener av år, men ingen har klart å gi et helt sikkert svar.

Den som har sagt det best er kanskje filosofen Aurelius Augustinus: Hvis ingen spør meg, vet jeg det. Men hvis noen spør meg, vet jeg det ikke. Vi vet alle hva tid er, men det er vanskelig å forklare. Og dess mer vi tenker på det, dess vanskeligere blir det. Det blir nærmest utenfor vår fatteevne

Aurelius Augustinus var biskop i oldtidsbyen Hippo som i dag heter Annabe og ligger i det afrikanske landet Algerie. Ofte ble han bare kalt Augustin av Hippo. Han var også en pessimistisk filosof som mente at menneskene var ute av stand til å ville «det gode», og at det kun var Guds kjærlighet som kunne vekke menneskets vilje og evne til å gjøre «det gode». Men i tillegg til slike tanker var det å forsøke å analysere tiden noe av det han brukte mest tid på.

Som mange andre filosofer tenkte han at begrepet tid henger sammen med begrepet rom; rommet vi beveger oss i. Altså avstander, fordi tid kan måles ut fra hvor lang tid vi bruker på å bevege oss fra et sted til et annet. Han mente også at tiden oppsto som en del av verdensrommet for nesten 14 milliarder år siden, men til forskjell fra i et rom kan man ikke bevege seg fritt i tiden, men er bundet til å følge tidens "strøm" og gå fremover.

Til tross for alle de vitenskapelige fremskritt som er gjort siden Aurelius Augustin levde for nesten 2000 år siden, forblir tiden et mysterium.