Aristoteles

«Lykken finnes langs Den gylne middelvei.»

Aristoteles ble født i år 384 f. Kr i Makedonia, der faren var kongens personlige lege. Sytten år gammel kom han til Athen der den kjente filosofen Platon var læreren hans. Han utmerket seg raskt og ble snart en kjent filosof selv.

Ordet filosof betyr «en som elsker lærdom», og det ordet passet ekstra godt på Aristoteles. Han var veldig nysgjerrig og lurte på mye rart. Noe av det han var mest nysgjerrig på, var livet. Hva var egentlig et levende vesen? Hva gjorde at en fugl var levende, mens en stein ikke var levende? Og hvordan begynte livet på jorda?

Aristoteles gikk ut i naturen for å finne svar. Han studerte planter og dyr. Han undersøkte hvor de levde, fant ut hva de spiste, og hvordan de laget barn. Han ble en naturforsker, og det var han som først så hvordan den gule plommen i et egg utviklet seg og kunne bli til en kylling.

Noe av det han tenkte mye på når det gjaldt livet var hvordan vi kunne være lykkelige og leve det gode liv.

For å få til det var han opptatt av at alt skulle være akkurat passe. Verken for lite eller for mye av noe var bra. Det var viktig at man for eksempel ikke hadde hastverk, men heller ikke somlet. På samme måte måtte man ikke slurve, men trengte heller ikke være opphengt i å være pinlig nøyaktig. Det samme gjaldt mat. Det var farlig å spise for lite, men det var også farlig å spise for mye. Løsningen var det han kalte en gyllen middelvei. Dersom alle mennesker formet sitt eget liv på den måten, ville de alle være lykkelige og leve et godt liv.

I år 323 f.Kr. ble Aristoteles anklaget for gudløshet, og han forlot Athen av frykt for å havne i fengsel, slik filosofen Sokrates hadde gjort noen år før ham. Et år senere døde han av en magesykdom, 62 år gammel. Om han var lykkelig, vet vi ikke.