Søren Kierkegaard

«Livet må leves forlengs, men forstås baklengs.»

Søren Kierkegaard var en berømt dansk filosof. Han tenkte mye over hva det ville si å være menneske og skrev mange bøker om det. Den mest kjente heter Enten – eller og handler om to mennesker som har valgt hver sin måte å leve livet på. Den ene nyter alle goder og unngår alt ubehag, mens den andre føler ansvar og haromtanke overfor andre.

Kierkegaard ble født i 1813. Faren hans kom fra en prestefamilie, men ble etter hvert en rik forretningsmann. Da den første kona hans døde, giftet han seg med husholdersken sin. Han fikk sju barn. Søren var yngst, men også den klokeste av barna.

Ungdomsårene til Søren ble fylt av død. Både moren og fem av søsknene hans døde, og Søren ble værende mye alene sammen med faren, som var streng og veldig religiøs. Noe av det de gjorde sammen, var å lese bøker om steder rundt om i verden. Søren måtte høre på mens faren fortalte om byer, arkitektur og kultur. Deretter måtte Søren vandre rundt i rommet og beskrive stedet de hadde «besøkt». På den måten ble Søren kunnskapsrik, fikk god hukommelse og utviklet en fantasiverden utover det normale.

Da han var sytten år gammel begynte han å studere ved universitetet i København for å bli prest, men brukte mesteparten av tiden på å filosofere over hva det vil si å være menneske. Han tenkte at alle har sine egne «briller» og sin egen måte å se verden på som vi mener er riktig. Vi blir til den vi er gjennom alt vi har opplevd og hvordan vi har valgt å leve livet vårt. Enten på den ene eller på den andre måten.

Søren Kierkegaard tok eksamen i teologi, men ble aldri prest. Da han var 27 år gammel, forlovet han seg med 17 år gamle Regine Olsen, men like etter fant han ut at han ikke fikk mulighet til å tenke og skrive bøker dersom han var gift, og etter et år brøt han forlovelsen.

En høstdag i 1855 falt Kierkegaard bevisstløs om på gaten. Han ble brakt til sykehus og døde etter noen dager, sannsynligvis av en ryggmargslidelse. Han ble 42 år.

Mange mener at noe av det klokeste Søren Kierkegaard har sagt, er at livet må leves forlengs, men forstås baklengs. Med det mente han at man først forstår hva livet er når man ser tilbake på det og hva man har opplevd.

Søren Kierkegaards liv ble kort, uten at han opplevde så mye, men gjennom bøkene sine har Søren Kierkegaard satt varige spor etter seg