Platon

«Fornuften må herske»

Platon ble født i Athen i Hellas 427 år før Jesus ble født. I ungdommen var han mye sammen med filosofen Sokrates, og han rakk å lære mye før Sokrates ble forgiftet og døde.

Da Platon var 50 år grunnla han sin egen skole. Skolen ble oppkalt etter den greske eventyrhelten Akademos og fikk navnet Akademiet. Det er et ord vi blant annet bruker om høyskoler i dag.

Platons mål med Akademiet var blant annet å sørge for at fremtidige ledere i Athen og andre byer skulle få en god utdanning. Det ble undervist i fagene filosofi, astronomi, gymnastikk og matematikk. Blant elevene på skolen var Aristoteles, som i likhet med Platon skulle bli en av historiens viktigste filosofer.

Undervisningen foregikk ved at Platon snakket med elevene sine og ikke bare til dem. Det hadde han lært av Sokrates som hevdet at filosofi var å stille gode spørsmål, og Platon mente at gode samtaler ga god lærdom.

Platon skrev mange bøker. De er skrevet som samtaler mellom to personer, på samme måte som han underviste. Bøkene er verdenskjente og leses fremdeles i vår tid.

Noe av det Platon skrev om kan være vanskelig å forstå. Han mente blant annet at det var en idé bakom alt vi opplever. Med idé mente Platon at det fantes et uforanderlige «mønster» bak de forskjellige fenomenene vi støter på i naturen. Han mente for eksempel at selv om det finnes mange forskjellige blomster, er «ideen blomst» den sammen.

For lettere å forklare hva han mente, fortalte han ofte en historie om noen mennesker som bodde i en underjordisk hule. De sitter med ryggen til huleåpningen og er bundet på hender og føtter, slik at de bare kan se inn mot huleveggen. Bak dem går mennesker og dyr forbi, men alt de kan se er skyggene deres på huleveggen, og fordi de har sittet i den samme stillingen fra de ble født, tror de at skyggene er det eneste som finnes. Så klarte en av huleboerne å slite seg løs fra tauene. Først da fikk han se virkelige skapninger og forsto at det ligger noe bakom alt som finnes.

Platon skilte mellom kroppen og sjelen til menneskene. Han mente at kroppen opplevde sanseverdenen med smak og lukt, mens sjelen opplever idéverdenen med tanker og fornuft.

Fornuft og logikk gir alltid samme svar, mente han. Følelser, smak og synsing kunne gi ulike svar. For eksempel kan to personer ha forskjellig mening om hvilket maleri som er penest eller hvilken kake som smaker best, men de må være enige om at en pluss en blir to.

For at vi skal vite hvordan vi skal leve, må vi vite hva som er rett og galt, mente Platon videre. Fornuften gjør at vi kan finne fram til regler som alle kan følge. Samtidig kan ikke livene våre være styrt bare av fornuften. For å leve et fullt og helt liv må vi også ha evne til å følge vår egen vilje og gjøre det vi har lyst til. Men fornuften måtte alltid være viktigst, mente Platon.

Platon døde i år 347 f. kr, 80 år gammel.