René Descartes

«Cogito, ergo sum; Jeg tenker, altså er jeg»

Er det noe som egentlig er helt sikkert?

Det var spørsmålet som den franske filosofen René Descartes var opptatt av. Han mente at det er veldig lite som er hevet over enhver tvil. Til og med det vi selv ser og føler er langt fra sikkert. En grein som ser ut som den bøyer seg idet den treffer vannet vil vise seg å være rett nå du tar den opp. Og en jernstang kjennes kaldere ut enn en trepinne, selv om begge har samme temperatur. Og himmelen er jo egentlig ikke blå, det bare ser sånn ut om dagen. Så hvordan kan vi være sikre på noen ting?

Descartes ble født i en liten fransk landsby den 31. mars i 1596 og vokste opp til å bli en berømt matematiker, vitenskapsmann og filosof.

Familien hans var rik, og faren hadde råd til å sende ham til en av de beste skolene i landet. På skolebiblioteket grublet han over latinsk grammatikk, leste om gamle romere og grekere, studerte filosofiske skrifter og var særlig interessert i matematikk og astronomi. Han ble en klok mann, men begynte å tvile på mye av det han lærte og leste på skolen. Bortsett fra matematikken mente han at det meste hadde vært unyttig. Han bestemte seg for å slutte å lese bøker om andres meninger, og i stedet lete etter sikker kunnskap i «verdens bok». Han reiste mye, besøkte forskjellige land og snakket med ulike mennesker. Han lærte mye av det han så og opplevde, men han forsto også at mange mennesker hadde forskjellige meninger og oppfatninger. Etter hvert ble han besatt av spørsmålet om det var noe vi kunne vite med fullstendig sikkerhet.

I utgangspunktet mente Descartes at man kunne tvile på alt, til og med om man fantes. Han mente at det faktisk var godt mulig at hele livet bare var en drøm.

Han brukte sin kunnskap om matematikk for å lage et filosofisk system som gjorde at menneskene kunne være 100 prosent sikre på det som er rundt oss. At man måtte bruke logikk og fornuft for å fjerne all tvil. Utgangspunktet for dette systemet var at man ikke kunne tvile på at man tviler. Dette ble Descartes læresetning: «Cogito, ergo sum», eller på norsk: «Jeg tenker, altså er jeg».

Høsten 1649 ble Descartes invitert til Sverige av dronning Kristina som ville lære seg filosofi av ham. Den svenske vinteren ble for hard for Descartes. Han ble syk, og han døde av lungebetennelse den 11. februar i 1650. Det vil si; en tysk vitenskapsmann tviler på det og mener at Descartes ble forgiftet med arsenikk. Hva som egentlig skjedde kan vi ikke være helt sikre på.