ArkimedesArkimedes

«Eureka; Jeg fant det!»

Mange mener at Arkimedes er en av verdens største filosofer, men mens andre filosofer var opptatt av spørsmål som ikke kan besvares med et klart svar, tenkte Arkimedes over praktiske og tekniske spørsmål og regnes for en av antikkens viktigste vitenskapspersoner. Han ble født 287 år f. Kr og bodde i Siracusa på den italienske øya Sicilia, den gangen Sicilia var en del av Hellas.

Arkimedes studerte matematikk og hadde evner som gjorde ham til et matematisk og teknisk geni. Han arbeidet som matematiker, fysiker og oppfinner. En av de meste berømte oppfinnelsene hans kalles Arkimedes’ skrue og er et apparat som frakter vann oppover. Den består av en stor skrue som står inne i et rør. Når man dreier skruen rundt blir vannet dratt oppover. Han skal ha funnet på metoden etter å ha fulgt med på kvinnene som hentet vann, og tenkt at det måtte være en enklere måte å gjøre det på. Det er den samme metoden som i dag brukes i gruver og under boring av tuneller for å transportere ut jord og stein fra borehullet.

Som matematiker gjorde Arkimedes flere viktige oppdagelser. Han fant blant annet ut at man kunne beregne arealet av en sirkel ved å gange kvadratet av radiusen med pi (3,14), og fant også en formel for å beregne volum og overflate av en kule og en sylinder. Det sies at han var så opptatt av matematikk og geometri at han glemte å spise og ta var på kroppen sin, og når han ble tvunget til å bade og vaske seg, noe som hendte ofte, tegnet han fortsatt geometriske figurer og linjer med fingeren i såpeskummet på kroppen.

En av de mest berømte oppdagelsene skal han ha gjort nettopp i badekaret. Kongen hadde fått en ny krone og Arkimedes ble bedt om å finne ut om kronen virkelig var laget av rent gull, eller om en uærlig gullsmed hadde tilsatt andre metaller. Arkimedes måtte finne ut av det uten å skade kronen, så han kunne ikke smelte den, noe som ville ha vært den enkleste måten å løse problemet på. For hvis den smeltede gullkronen ble til for eksempel en halv liter kunne man sammenligne vekten med en halvliter som man visste var helt ekte gull. Problemet var at kronen til kongen var formet som en laurbærkrans med mange kriker og kroker, og det var helt umulig å måle seg fram til volumet. Men da Arkimedes lå i badekaret la han merke til at vannstanden steg da han kom ned i vannet. Han skjønte at det kunne brukes til å finne ut volumet til kronen. Han kunne ganske enkelt senke kronen ned i en full vannbøtte og samle opp det vannet som rant ut. Vannet han samlet opp ville være like mye som om han smeltet gullkronen. Arkimedes skal ha blitt så glad og fornøyd over sin egen oppdagelse at han glemte å kle på seg, og sprang ut naken på gaten mens han ropte Eureka! (Jeg har funnet det!)

Arkimedes laget også våpen for militære. Krigsmaskinene han fant opp forsinket romerske styrker som angrep Siracusa i 212 f. Kr. Da byen til slutt falt og ble plyndret, ble Arkimedes drept av en romersk soldat. Historien sier at han helt til det siste forsøkte å beskytte sine matematiske tegninger i sanden og ropte til soldatene: «Trå ikke på mine sirkler!».