HeraklitHeraklit

«Panta rhei; Alt flyter»

Heraklit levde omkring 500 før Kristus i handelsbyen Efesos, som ligger på kysten av det som i dag er landet Tyrkia. Bortsett fra at han kom fra en rik og fornem slekt med tette bånd til kirken og presteskapet, vet vi ikke så mye om ham annet enn at han var en ensom og folkesky tenker. Det vi vet om tankene hans har vi fra deler av en bok han skrev som het Om naturen. Men før han døde gjemte han boka i tempelet i byen. Bare deler av det som sto i boka er funnet, og det han skrev var ofte vanskelig å forstå. Derfor har han også fått tilnavnet den gåtefulle.

Heraklit var det som kalles en naturfilosof. Det betyr at han viet mye av sine tanker til naturen og hvordan alt den består av hadde oppstått. Han mente at ild var grunnstoffet – det som alt har kommet fra og som alt styrer mot. «Alt utgår fra ild og alt ender i ild», sa han. Han mente også at naturen og verden består av likeverdige elementer som holder hverandre i sjakk – som liv og død, natt og dag, ung og gammel. Han så også at disse motsetningen gikk over i hverandre. Ingenting varte evig. Dårlig vær gikk etter hvert over til fint vær. Den som var ung ble etter hvert gammel. Den som sov ville etter en stund være våken. Alt i naturen var i evig forandring. Det fikk ham til å skrive de mest berømte ordene vi har etter ham: Panta rhei. Det er gresk og betyr alt flyter. For å forklare hva han mente brukte han en lignelse. «Vi kan ikke to ganger stige ned i samme elv», sa han «for både elven og vi selv er blitt forandret i mellomtiden.» Dette henger antakelig sammen med det han mente om at ilden var naturens grunnstoff, for ilden er det naturelementet som er mest foranderlig og bevegelig. Den er i stadig uro, griper om seg og forvandler alt den får tak i.

Mange steder står det at Heraklit ble født i år 540 f.Kr og døde i år 480 f.Kr, men ingen vet helt sikkert når Heraklit ble født eller når han døde, men det vi vet er at han skal ha levd da det ble avholdt olympiske leker i byen Olympia i år 504 før vår tidsregning.

I dag kan vi bruke Heraklits tanker som en påminnelse om at dersom noe er vondt og vanskelig, vil det gå over. Det er en naturlov. Alt forandrer seg.