Thales

Heraklit

«Alt er vann»

Hva er egentlig vann?

Mennesker har til alle tider forsøkt å finne svar på slike spørsmål. De første filosofene forklarte at de største gåtene i livet og i naturen handlet om at guder og andre overnaturlige vesener grep inn i verden og forårsaket det som skjedde.

Den greske filosofen Thales var den første som forklarte ting på en annen måte. Han forsøkte å forstå verden uten å ty til overnaturlige krefter som forklaring på det som skjedde, men at det fantes en logisk forklaring.

Thales mente at vann var opphavet til alle ting. At det var urstoffet som alt annet var laget av. Vi vet ikke nøyaktig hva han mente med det, men han kan ha ment at alt liv oppstår i vann og blir til vann igjen når det går i oppløsning.

Thales var ikke bare filosof, men også vitenskapsmann,  matematiker, forretningsmann og politiker, og ble regnet som en av de klokeste mennene i Hellas.

Han kom fra havnebyen Milet, som i dag ligger i Tyrkia, og levde omtrent fra år 624 f. Kr til år 547 f. Kr. Ingenting av det han selv skrev ned den gangen, finnes i dag. Vi vet derfor lite om ham, men ut fra opptegnelser som var gjort av babylonske prester, vet vi at han forutsa en solformørkelse som fant sted den 28. mai 585. Som vitenskapsmann overrasket han også prestene i Egypt med en enkel og geniale metode til å regne ut høyden på pyramidene med. Han målte skyggen deres på den tid av dagen når menneskets skygge var like høy som det selv.

Selv om ikke noe av det Thales selv skrev er bevart, er det en setning han vil bli husket for: «Alt er vann».

Man regner med at han studerte vannets kretsløp for å komme frem til denne teorien. At han så hvordan vannet hele tiden var i bevegelse og vekslet mellom å være i væskeform (vann), fast form (is) og gassform (vanndamp).

I motsetning til andre ressurser som for eksempel olje, kan vi ikke oppdage mer vann. Vannet inngår i et kretsløp uten start og slutt. Det betyr at vi kan ikke bruke opp vannet, men det forflytter seg videre i systemet før det tilslutt fordamper og kommer ned igjen som nedbør.

Det korrekte svaret på spørsmålet om hva vann egentlig er, er at det er en kjemisk forbindelse mellom hydrogen og oksygen. Den kjemiske formelen er H2O, som betyr at et molekyl vann består av to hydrogenatomer og ett oksygenatom.

Vann finnes nesten overalt på jorda og dekker omtrent 70% av jordas overflate. Vi bruker vann til matlaging, drikke, vasking, transport og for å lage elektrisitet. Vann er avgjørende for alt liv, både for mennesker, planter og dyr.

Moderne vitenskap har bevist at Thales tok feil. Alt er ikke laget av vann, men det som er sikkert er at uten vann, er vi ingenting.