Pythagoras

Heraklit

«Alt er i tallene»

Pytagoras ble født på Samos, en gresk øy i Egeerhavet, for ca. 2500 år siden. Derfra reiste han rundt til Egypt og andre steder i Østen for å studere religion, naturfag og matematikk. Mens han var i Egypt ble han tatt til fange av den persiske erobreren Kambyses og tatt med til Babylon. Der var han i 7 år og lærte seg blant annet å spille flere musikkinstrumenter.


En gang mellom år 530 og 520 f.Kr. slo han seg ned i Crotone i Syd-Italia og startet sin egen skole hvor han blant annet lærte studentene sine at jorda var rund og at den kretser rundt sola. Den gangen var det uvanlig og forbudt å mene noe slikt og han kom på kant med herskeren der. Til slutt ble Pythagoras og hans tilhengere jaget til nabobyen Metapont, der han døde etter at motstanderne hans skal ha satt fyr på huset han bodde i.


I tillegg til å lære bort at jorda var rund, lot Pythagoras tilhengerne sine få tro at sjelen vandret videre etter at vi døde, og at menneskene kunne bli født på nytt i et annet menneske eller som et dyr. Derfor var Pythagoras vegetarianer og han forbød noen av tilhengerne sine å spise fisk eller dyr.


Siden det kunne være farlig for Pythagoras å mene det han mente om jorda og planetene, ble ingenting av det han sa skrevet ned. Derfor vet vi lite om ham i dag. En matematisk læresetning er derimot bevart og finnes i alle matematikkbøker. Den er kalt Pythagoras læresetning: I en rettvinklet trekant er summen av kvadratene på katetene lik kvadratet på hypotenusen. Det er ikke så innviklet som det høres ut til, og setningen er veldig nyttig i forbindelse med for eksempel husbygging.


Pythagoras var i det hele tatt veldig opptatt av matematikk og mente at alt handlet om tall og at tall hadde usynlige egenskaper. Om man bare kjente til når en person var født, ville man for eksempel forstå vedkommende ut ifra tallene i fødselsdatoen og tidspunktet.


Tallrekkefølgen 1, 2, 3 og 4 hadde en helt spesiell symbolske betydning fordi de dannet en trekant:

1
2 2
3 3 3
4 4 4 4

I tillegg mente Pythagoras at tallet 4 rommet den evige naturs kilde, som han kalte det, fordi ved å summere tallene fra 1 til 4 får man 10, som er det tallet hele tallsystemet bygger på.


Til og med musikk handlet om tall, mente Pythagoras, siden lengden på gitarstrengen er avgjørende for hva slags tone som høres. Han mente at de sju tonene i skalaen var matematisk bygget opp, og at det hang sammen med de sju fargene i regnbuen og med de sju astrologiske planetene i solsystemet.


Selv om Pytagoras var mest opptatt av tall og matematikk, var han den første som kalte seg selv for filosof. Faktisk var det Pythagoras som 'fant opp' filosofien, eller i alle fall det greske ordet Philosophia. Ordet Philos betyr vennskap og ordet Sophia betyr visdom på gresk. Pythagoras satte den sammen til Philosophia. En filosof er altså en som er venn med visdommen.