Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Heraklit

«Minervas ugle flyr i skumringen»

Georg Wilhelm Friedrich Hegel er en av de mest kjente historikerne og filosofene fra Tyskland. Han ble født 27. august 1770 i Stuttgart. Han jobbet blant annet som avisredaktør og rektor før han ble professor i filosofi og fikk jobb ved universitetet i Berlin, hvor han jobbet helt til han døde 14. november 1831.

Hegel var opptatt av utvikling og hva som får samfunnet til å gå framover. Han mente historien var viktig, og sammenlignet den med en elv. Han sa at hver minste stein, buktning og bevegelse i vannet lenger oppe i en elv, hadde betydning for hvordan elven så ut når den rant ut i havet lenger nede. Med det mente han at hvordan verden ser ut i dag er et resultat av alt som har skjedd i fortiden. 

På sammen måte er vår evne til å tenke, vurdere og ta valg påvirket av en strøm tanker fra de som har levd før oss, men også en kombinasjon med de forholdene vi lever under. Derfor vil ikke en bestemt tanke være riktig for evig og alltid, selv om tanken kan være riktig her og nå.

For 2000 år siden var det for eksempel mange som mente at jorda var flat, men hvis du tenker det samme i dag vil folk se rart på deg.

Hegel mente at fornuft var noe som forandret seg, akkurat som en elv som blir bredere og bredere jo nærmere den kommer havet. Vår fornuft og intelligens var avhengig av hva historien hadde gitt oss av erfaring og lærdom. Og fordi vi derfor hele tiden blir tilført noe nytt etter hvert som menneskeheten utvikler seg opp gjennom historien, er fornuften progressiv. Det vil si at menneskene blir stadig klokere. Vi lærer hele tiden, både av erfaring og feil. For eksempel tok det tusenvis av år fra hjulet ble oppfunnet til noen skjønte at det gikk an å sette to hjul etter hverandre og fant opp sykkelen. Men han som oppfant sykkelen kunne altså ikke ha gjort det dersom ingen hadde funnet opp hjulet før ham.

Det er noe av dette Hegel prøvde å forklare da han sa at Minervas ugle flyr i skumringen

I romersk mytologi var Minerva gudinnen for visdom. På gamle bilder står hun ofte med en ugle i hånden, og derfor har uglen blitt et symbol på visdom.

Minervas ugle fløy alltid i skumringen, når dagen var på hell, etter at dagens arbeid var tilbakelagt. Da kan man se tilbake på det som var gjort og lettere se hva vi hadde fått til eller forstå hva som hadde gått galt.

I en større sammenheng mente Hegel å si at det bare var på slutten av menneskets historie at vi kan se tilbake og forstå hvordan vi har kommet dit vi er – hvordan og hvorfor verden har blitt slik den har blitt. Men det samme gjelder for eksempel også dersom du leser en bok. Det er først etter siste kapittel at du kan forstå alt hva den handlet om.